Certificación de equipos de traballo segundo o RD 1215

O Real Decreto 1215/1997 establece, no marco da Lei 31/1995 de prevención de riscos laborais, as disposicións mínimas de seguridade e saúde para o uso dos aparellos de traballo empregados polos traballadores no traballo.Nos facémoslle o estudio dos seus equipos de traballo e lle decimos qué precisan para cumprir as esixencias do RD 1215.

E se quere, para rematalo dun xeito máis rápido e cómodo, ofertámoslle a realización das modificacións necesarias.


PDF qué é un aparello de traballo?créditos

deseño:
francisco iglesias
www.estcurare.com
programación:
xurxo pereira