ATEX - Atmósferas explosivas


Na actualidade existen dous aspectos lexislados, complementarios, relativos ás atmosferas explosivas

A seguridade dos traballadores

A fabricación de equipos que van a traballar en lugares de risco


SEGURIDADE DOS TRABALLADORES

En canto á seguridade dos traballadores está vixente o "Real Decreto 681/2003, do 12 de xuño, sobre a protección da saude e a seguridade dos traballadores expostos aos riscos derivados das atmosferas explosivas no lugar de traballo".

Este Real Decreto traspón á lexislación nacional a Directiva 1999/92/CE.


PDF ¿sabes si estás afectado?


¿Qué é o que facemos na tua empresa?


FABRICACIÓN DE EQUIPOS

En canto á fabricación dos equipos está vixente a Directiva 2014/34/UE sobre a armonización das lexislacions dos Estados membros en materia de aparatos e sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

Esta Directiva conta cunha serie de normas armonizadas cuxo uso supón o cumprimento dos requisitos de seguridade da mesma.


Anteriormente estivo en vigor o "Real Decreto 400/1996 do 1 de marzo, polo que se dictan as disposicións de aplicación da Directiva 94/9/CE relativa aos aparatos e sistemas de protección para o seu uso en atmosferas potencialmente explosivas".


créditos

deseño:
francisco iglesias
www.estcurare.com
programación:
xurxo pereira