RIP - Instalacións petrolíferasNa actualidade está vixente o Real Decreto 2085/1994, do 20 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións Petrolíferas e as instrucións técnicas complementarias ITC MI IP-01 e ITC MI IP-02


ITC MI IP-01 "Refinerías"


ITC MI IP-02 "Parques de almacenamento de líquidos petrolíferos"

Modifícase co Real Decreto 1562/1998, do 17 de xaneiro


Máis tarde aprobáronse as instrucións técnicas complementarias ITC MI IP-03 e ITC MI IP-04


ITC MI IP-03 "Instalacións de almaceamento para consumo na propria instalación"

Aprobouse inicialmente co Real Decreto 1427/1997, do 15 de setembro, co nome "Instalacións petrolíferas para uso proprio"

Logo, co Real Decreto 1523/1999, de 1 de outubro, modifícase o Regulamento de instalacións Petrolíferas, aprobado polo Real Decreto 2085/1994, e as instrucións técnicas complementarias ITC MI IP-03 e ITC MI IP-04, tomando o nome actual

Revisións periódicas (en superficie)

Revisións periódicas (soterradas)

Inspeccións periódicas


ITC MI IP-04 "Instalacións para subministro a vehículos"

Aprobouse inicialmente co Real Decreto 2201/1995, d0 28 de decembro, co nome "Instalacións fixas para distribución ao por menor de carburantes e combustibles petrolíferos en instalacións de venda ao público"

Logo co Real Decreto 1523/1999, de 1 de outubro, modifícase o Regulamento de instalacións Petrolíferas, aprobado polo Real Decreto 2085/1994, e as instrucións técnicas complementarias ITC MI IP-03 e ITC MI IP-04, tomando o nome actual

Revisións periódicas (en superficie)

Revisións peiródicas (soterradas)

Inspeccións periódicas


E finalmente engadíronse duas novas ITC


ITC MI IP-05 "Instaladores ou reparadores e empresas instaladoras ou reparadoras de produtos petrolíferos líquidos"

O Real Decreto 365/2005, do 8 de abril, aproba esta Instrución técnica complementaria


ITC MI IP-06 "Procedemento para deixar fora de servizo os tanques de almaceamento de produtos petrolíferos líquidos"

O Real Decreto 1416/2006, do 1 de decembro, aproba esta Instrución técnica complementaria

créditos

deseño:
francisco iglesias
www.estcurare.com
programación:
xurxo pereira