RIF - Instalacións frigoríficasActualmente está en vigor o Real Decreto 138/2011, de 4 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento para Instalacións Frigoríficas e as súas Instrucións Técnicas Complementarias


Niveis das instalacións:

Nivel 1: Potencia eléctrica de cada compresor inferior ou igual a 30 kW e Potencia Total inferior ou igual a 100 kW

Nivel 2: Potencia eléctrica dalgún compresor superior a 30 kW, ou Potencia Total superior a 100 kW, ou cámaras de atmosfera artificial, ou empreguen refrixerantes de media ou baixa seguridade


ITC IF-01 Terminoloxía

ITC IF-02 Clasificación dos refrixerantes

ITC IF-03 Clasificación dos sistemas de refrixeración

ITC IF-04 Utilización dos diferentes refrixerantes

ITC IF-05 Deseño, construción, materiais e illamento empregados nos compoñentes frigoríficos

ITC IF-06 Compoñentes das instalacións

ITC IF-07 Sala de máquinas específica, deseño e construción

ITC IF-08 Proteción das instalacións contra sobrepresións

ITC IF-09 Ensaios, probas e revisións previas á posta en servizo

ITC IF-10 Marcado e documentación

ITC IF-11 Cámaras frigoríficas, cámaras de atmosfera artificial e locais refrixerados para proceso

ITC IF-12 Instalacións eléctricas

ITC IF-13 Medios técnicos mínimos requeridos para a habilitación como empresa frigorista

ITC IF-14 Mantemento, revisións e inspecións periódicas das instalacións frigoríficas

Inspeccións regulamentarias

Revisións regulamentarias

ITC IF-15 Posta en servizo das instalacións frigoríficas

ITC IF-16 Medidas de prevención e de proteción persoal

ITC IF-17 Manipulación de refrixerantes e redución de fugas nas instalacións frigoríficas

ITC IF-18 Identificación de tuberías e símbolos a empregar nos esquemas das instalacións frigoríficas

ITC IF-19 Relación de normas UNE de referenciaAnteriormente estivo vixente o Real Decreto 3099/1977, do 8 de setembro, polo que se aprobaba o Regulamento de seguridade para plantas e instalacións frigoríficas

E a Orde do 24 de xaneiro de 1978, pola que se aprobaban as instrucións complementarias, coas seguintes


ITC IF-01 Terminoloxía

ITC IF-02 Clsificación dos refrixerantes

ITC IF-03 Clasificación dos sistemas de refrixeración

ITC IF-04 Utilización dos diferentes refrixerantes

ITC IF-05 Materiais empregados na construción de equipos frigoríficos

ITC IF-06 Maquinaria frigorífica e acesorios

ITC IF-07 Sala de máquinas

ITC IF-08 Focos de calor

ITC IF-09 Proteción das instalacións contra sobrepresións

ITC IF-10 Estanquidade dos elementos dun equipo frigorífico

ITC IF-11 Cámaras de atmosfera artificial

ITC IF-12 Instalacións eléctricas

ITC IF-13 Instaladores e conservadores frigoristas autorizados

ITC IF-14 Ditamen sobor da seguridade de plantas e instalacións frigoríficas

ITC IF-15 Inspeccións periódicas

ITC IF-16 Medidas de protección persoal e contra incendios

ITC IF-17 Símbolos a empregar nos esquemas de elementos e equipos frigoríficos
créditos

deseño:
francisco iglesias
www.estcurare.com
programación:
xurxo pereira