GAS - GasActualmente está en vigor o Real Decreto 919/2006, do 28 de xullo, polo que se aproba o Regulamento técnico de distribución e utilización de combustibles gasosos e as súas instruccións técnicas complementarias.

Este regulamento presenta 11 instruccións técnicas complementarias:


 • ITC-ICG 01 Instalacións de distribución de combustibles gasosos por canalización
 • ITC-ICG 02 Centros de almaceamento e distribución de envases de gases licuados do petróleo (GLP)
 • ITC-ICG 03 Instalacións de almaceamento de gases licuados do petróleo (GLP) en depósitos fixos
 • ITC-ICG 04 Plantas satélites de gas natural licuado (GNL)
 • ITC-ICG 05 Estacións de servizo para vehículos a gas
 • ITC-ICG 06 Instalacións de envases de gases licuados do petróleo (GLP) para uso propio
 • ITC-ICG 07 Instalacións receptoras de combustibles gasosos
 • ITC-ICG 08 Aparatos a gas
 • ITC-ICG 09 Instaladores e empresas instaladoras
 • ITC-ICG 10 Instalacións de gases licuados do petróleo (GLP) de uso doméstico en caravanas e autocaravanas
 • ITC-ICG 11 Relación de normas UNE de referencia


Que é o GLP e que é o GNL. Diferenzas entrambosEn Galicia compleméntase coa Orde do 28 de abril de 2008 pola que se regula a aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia do Regulamento técnico de distribución e utilización de combustibles gasosos e as súas instruccións técnicas complemetarias ICG 01 a 11, aprobadas polo Real Decreto 919/2006, do 28 de xullo.créditos

deseño:
francisco iglesias
www.estcurare.com
programación:
xurxo pereira