NOVO REGULAMENTO PARA O ALMACENAXE DE PRODUCTOS QUÍMICOS


A evolución da técnica e a experiencia acumulada na aplicación das instruccións técnicas complementarias, amosou a necesidade de reelaboralas todas, adaptándoas ao progreso técnico.


Este real decreto incorpora 10 instruccions técnicas complementarias

Como novidade está a MIE APQ-0 «definiciones generales», que incluye las definiciones comunes a todas las instrucciones técnicas complementarias eliminándose de ellas para simplificarlas y unificándose al mismo tiempo las definiciones

As instruccións técnicas complementarias MIE APQ-1 «almacenaxe de líquidos inflamables e combustibles en recipientes fixos», MIE APQ-2 «almacenaxe de óxido de etileno en recipientes fixos», MIE APQ-6 «almacenaxe de líquidos corrosivos en recipientes fixos» y MIE APQ-7 «almacenaxe de líquidos tóxicos en recipientes fixos», só contendrán as disposicions referentes aos recipientes fixos.

A instrucción técnica complementaria MIE APQ-5 «almacenaxe de gases en recipientes a presión móbiles», amplíase a tódolos recipientes a presión transportables
Incorporouse unha nova instrucción técnica complementaria MIE APQ-10 «almacenaxe en recipientes móbiles», na que establécense as prescripcions técnicas das instalacions de almacenamento, carga e descarga de productos químicos en recipientes móbiles.

Mantéñense as MIE APQ-3 «almacenaxe de cloro» e MIE APQ-4 «almacenaxe de amoníaco anhidro», MIE APQ-8 «almacenaxe de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitroxeno», MIE APQ-9 «almacenaxe de peróxidos orgánicos e de materias autorreactivas»


créditos

deseño:
francisco iglesias
www.estcurare.com
programación:
xurxo pereira